Saturday, January 23, 2016

Kendi kendine kendini dölle(ye)meyenler atılıp gider


http://aykiriakademi.com/haber/haber-goster/302-kendi-kendine-kendini-dolle-ye-meyenler-atilip-gider.html


Fonda sıracalı ve alacalı bir neyin eşliğinde Koro:
Hem özyapım hem özyıkımdır insan
her an kendi şölenini kutlayıp
her an kendi yasını tutan.
Uluer Aydoğdu

Hayat, hayatta kalmaktan daha çok “… bir olanaklar alanı, seçim yapmaya (…) bir davettir.”

(...)

Lawrence, “edebiyatın en üstün nesnesi, gitmek, gitmek, kaçıp kurtulmak, ufku geçmek, başka bir hayata girmek” diyordu. 

(...)

Ölümden daha doğumcul/doğumdan daha ölümcül bir kaçış çizgisi yoktur. Yani, birbirlerini tersten ‘aynalarlar’. Birbirlerini dışarlayıp, dışarlayan her şeyde olduğu üzere birbirlerini bütünlerler. Tıpkı cana kıymak ve yaratmak gibi.

(...)

Aldı sözü
bir varoluş cini olduğundan hiç kuşku duymadığım Goethe; Mephisto eliyle Faust’ta:
“Hep yadsıyan o ruhum ben!
 Çünkü oluşan her şey,
 Yok olmayı hak eder…”


No comments: